We werken met vrijwilligers. Daarom is op een uitzondering na, niemand rechtstreeks te bellen of privé te mailen. De vrijwilligers hebben van het bestuur de “instructie” om alleen vragen in behandeling te nemen die via navolgende mailadressen binnen komen. In principe hanteren we als termijn voor het geven van antwoorden een week vanaf het stellen van de vraag. Bij vragen over de voortgang van de vraagafhandeling kan je die mailen naar de secretaris en/of de voorzitter.

Mailadres Wat voor vragen of onderwerpen
accommodatie@thepigs.nl Voor vragen onder de velden, clubhuis, faciliteiten PIGS/ materiaal
jeugdzaken@thepigs.nl Jeugd
ledenadministratie@thepigs.nl Alleen voor vragen over het betaald lidmaatschap, het lid worden via formulier “lid worden” en mutaties van de NAW van betalende leden
penningmeester@thepigs.nl Factuur of financieel
promotie@thepigs.nl Promotie, nieuwsbrief, de PIGS in de media, reclame uitingen, P&R en marketing
rugby@thepigs.nl Training, teammanagement,strategie
rugbyclinic@thepigs.nl Clinics, vragen van derden over het geven van clinics
secretaris@thepigs.nl Voor alles waar je niet weet wie voor te vragen, voor vrijwillgers en het aanmaken of muteren van ICT accounts en/of nieuwe e-mailadressen en vragen over de website
touch@thepigs.nl Vragen over Touch rugby
vcp@thepigs.nl Voor Playerwelfare en/of privacy gevoelige onderwerpen waar je mee zit.
voorzitter@thepigs.nl Over veiligheid en agendapunten voor de BV en de voortgang van de vraagafhandeling
vrijwilliger@thepigs.nl Idee, Initiatief binnen de club, vragen over je vrijwilligers functie.
wedstrijdsecretaris@thepigs.nl Wedstrijdschema 18+ en onder de 18
werving@thepigs.nl Aanmeldingen Try Rugby x>18 jaar & x<18 jaar en alle promotionele activiteiten om meer leden te krijgen voor onze club.

Samen trainen voor het beste resultaat op de wedstrijddag.

ARC The Pigs is opgericht op 4 april 1974 en heeft sindsdien onafgebroken deelgenomen als lid van de Nederlandse Rugbybond aan de competitie.

Gesteund door de omgeving.

ARC Sponsors.

16 Logo ABCO
Aesticos