Contributie
De contributie wordt geïnd via Clubcollect. Je krijgt hier per email en/of whatsapp een verzoek om de factuur te betalen. Van de contributie moeten wij een vast bedrag betalen aan Rugby Nederland, de rugbybond. Dit bedrag is verschillend voor jeugd en senioren. Wij betalen dit bedrag voor het hele jaar, dus ook als je gedurende het seizoen lid wordt. Wanneer je na aanvang van het seizoen en na 1 januari inschrijft, zal het deel van de contributie dat naar de vereniging gaat worden aangepast aan de lengte van het resterende seizoen.

Gelrepas
Kom je in aanmerking voor de Gelrepas val dan je Gelrepasnummer op het inschrijfformulier in en stuur kopie in via penningmeester@thepigs.nl. Wij verrekenen dan je contributiebijdrage met de bijdrage van de Gelrepas. Over eventueel restant ontvang je dan factuur. Jeugdleden met Gelrepas komen naast vergoeding contributie ook in aanmerking voor rugbykleding die door de club aangekocht wordt.

Jeugd (<18 jaar) Bedrag per seizoen
Guppen (<6) € 104,-
Turven (<8) € 151,-
Bejamins (<10) € 151,-
Mini’s (<12) € 156
Cubs (<14) € 161
Junioren (<16) € 167
Colts (<18) € 191
Dames en heren (18+) Bedrag per seizoen
Dames/Heren – spelend € 268,-
Dames/Heren/OldPigs – spelend recreant € 191,-
Student – spelend € 224,-
Touch rugby / Fitness (krachttraining) € 156,-
Overig Bedrag
Basislidmaatschap – Niet spelend lid € 70,-
Donateur (minimale vrijwillige bijdrage) € 49,-

Introductie-lid (Bijdrage word verrekend na de introductieperiode van 6 weken met het lidmaatschap)

€ 44,-

Gezinnen
Gezinnen waarvan meerdere kinderen jeugdlid zijn van ARC The Pigs, komen in aanmerking voor de 10% regeling. Elk extra ingeschreven jeugdlid van het gezin krijgt 10% korting op de te betalen contributie. U wordt verzocht dit aan te geven op het inschrijfformulier.

Heb je vragen, mail naar penningmeester@thepigs.nl

Samen trainen voor het beste resultaat op de wedstrijddag.

ARC The Pigs is opgericht op 4 april 1974 en heeft sindsdien onafgebroken deelgenomen als lid van de Nederlandse Rugbybond aan de competitie.

Gesteund door de omgeving.

ARC Sponsors.

16 Logo ABCO
Aesticos