Algemene Voorwaarden en Privacy

1. Old pigs en/of recreantenstatus is mogelijk voor senioren die niet meer met de reguliere competitie meespeelt (< 6 wedstrijden per jaar).
2. Studentlid is iedereen die ouder is dan 18 jaar op of na 1 juli van elk jaar en voltijds onderwijs volgt op MBO, HBO, WO- niveau.
3. Zes weken voor € 40,=, daarna wordt het reeds betaalde introductielidmaatschap op het verschuldigde lidmaatschap in mindering gebracht, het introductie lid dient aan te geven of hij na de introductieperiode lid wil blijven. Geeft hij/zij dit niet aan dan wordt automatisch het lidmaatschap omgezet in een volwaardig lidmaatschap tot het einde van het seizoen.

Het lidmaatschap dient betaalt te zijn per 1 oktober. Spelers die per 1 december hun lidmaatschap voor het huidige seizoen niet hebben betaald worden uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijdselecties.

Door lid te worden gaat men akkoord met de gedragscode en spelregels van het rugby, zoals vastgelegd in de Code of Conduct van ARC The Pigs.

Men is niet gerechtigd gebruikt te maken van de clubfaciliteiten, als men niet de contributie heeft betaald. Indien u het lidmaatschap wenst te beëindigen of wijzigen dient u dit schriftelijk of per email te melden aan de secretaris. secretaris@thepigs.nl Dit dient dan voor het einde van het speelseizoen te gebeuren, uiterlijk 31 mei van elk jaar. Het lidmaatschap wordt na 31 mei van elk jaar verlengd voor de periode van één jaar.

Betreding van het terrein, clubhuis, deelname aan trainingen / wedstrijden en andere activiteiten van A.R.C. The Pigs, evenals betreding van en / of het gebruik maken van de apparaten in het krachthonk is geheel voor eigen risico. Ik stel daarom A.R.C. The Pigs niet aansprakelijk voor enige vorm van materiële of immateriële schade als Gevolg van de beoefening van de rugbysport.

Gezinnen waarvan meerdere kinderen jeugdlid zijn van ARC The Pigs, komen in aanmerking voor de 10% regeling. Elk extra ingeschreven jeugdlid van het gezin krijgt 10% korting op de te betalen contributie. U wordt verzocht dit aan te geven op het inschrijfformulier.

De ingevoerde gegevens worden opgeslagen in E-rugby, de centrale database voor de rugby ledenadministratie. De gegevens van onze spelers zijn afgeschermd voor andere verenigingen. Binnen ARC The Pigs hebben enkele bestuurs- en stafleden toegang maar alleen tot die gegevens die zij voor de uitvoering van hun functie benodigd hebben.

E-mailadressen en telefoonnummers gebruiken we naast de standaard ledenadministratie, voor de clubcommunicatie, de communicatie in de Whatsapp-groep(en) van je team en de tooling ter ondersteuning van de wedstrijd- en trainingsinformatie.

Meer informatie over het gebruik van uw gegevens verwijzen we naar onze privacy policy.

Samen trainen voor het beste resultaat op de wedstrijddag.

ARC The Pigs is opgericht op 4 april 1974 en heeft sindsdien onafgebroken deelgenomen als lid van de Nederlandse Rugbybond aan de competitie.

Gesteund door de omgeving.

ARC Sponsors.

16 Logo ABCO
Aesticos