Wil je iets organiseren binnen de club of heb je een idee, dat kan je dat als volgt in gang zetten.
1. Stel een mail op met deze gegevens:
– Een beschrijving van het voornemen;
– Wanneer het moet plaatsvinden;
– Of budget, accommodatie en/of vrijwilligers nodig van de club nodig zijn;
– Hoe het schoonmaken is geregeld.

2. Mail het A4 naar vrijwilliger@thepigs.nl.

3. De vrijwilligerscoördinator agendeert de mail in de eerst volgende BV-vergadering.

4. Binnen een week na de vergadering volgt uitsluitsel via de mail en vermelding in de agenda en nieuwsbrief o.b.v. een eventuele vraag naar vrijwilligers.

Als de initiatiefnemer gebruik maakt van beschikbare social media, dan loopt dit buiten scope van de BV en betrokken commissies. Wil je mailen onder (een deel) van de leden. Vraag de secretaris dan naar de mailadressen via secretaris@thepigs.nl. We verwachten dat je deze mailadressen als BCC gebruikt.

Heb je vragen, mail naar vrijwilliger@thepigs.nl.

Samen trainen voor het beste resultaat op de wedstrijddag.

ARC The Pigs is opgericht op 4 april 1974 en heeft sindsdien onafgebroken deelgenomen als lid van de Nederlandse Rugbybond aan de competitie.

Gesteund door de omgeving.

ARC Sponsors.

16 Logo ABCO
Aesticos